rok 2019Poniżej załączamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Nasielska na styczeń-czerwiec 2019r.:

 1. Broninek, Pniewska Górka, Dolna, Świerkowa, Kwiatowa, Kokosowa, Brzozowa, Oliwkowa, Starzyńskiego, Wąska, Rynek, Młynarska, Topolowa, Nowa, Działkowa, Słoneczna, Folwark, Żwirki i Wigury, Figowa, Kozia, Lazurowa, Ślepa, Cmentarna, Wojciecha, Wierzbowa, Gwiaździsta, Mała, Tęczowa, Jesionowa, Kościelna, Składowa, MOGOWO
 2. Jaworowa, Chmielna, Figowa, Leśna, Grabowa, Gajowa, Malinowa, Sosnowa, Ogrodowa, Miodowa, Piłsudskiego, Owocowa, Wiśniowa, Wielokwiatowa, Czereśniowa, Jagodowa, Elektronowa, Warszawska, Cisowa, Rostkowskiej
 3. Bajkowa, Wyszyńskiego, Armii Krajowej, POW, 11 listopada, Podmiejska, Nowa Wieś, Łąkowa, Piaskowa, Graniczna, Krańcowa, Krupki, Anny Jagiellonki, Jagiełły, Dąbrówki, Polna, Traugutta , Staszica, Tuwima, Poniatowskiego, Osińskiego, Batorego, Długa, Wiejska, Szkolna, Jaśminowa, Chrobrego, Garbarska, Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Bema, Andersa, Broniewskiego, Dąbrowskiego, Łokietka, Waryńskiego
 4. Kolejowa, Sezamkowa, Łączna, Wspólna, Dębowa, Klonowa, Sportowa, Lipowa, Prosta, Kręta, Płońska, Przemysłowa, Cicha, Kilińskiego, Kościuszki, Spokojna, Kasztanowa, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Orzechowa, SIENNICA

Poniżej załączamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenów wiejskich na styczeń-czerwiec 2019r.:

 1. Pianowo, Głodowo, Kędzierzawice, Krzyczki, Dąbrowa, Pniewo, Chrcynno
 2. Popowo, Jaskółowo, Chechnówka, Lorcin, Żabiczyn, Paulinowo, Młodzianowo
 3. Wągrodno, Nuna, Krogule, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Psucin
 4. Studzianki, Miękoszynek, Dębinki, Morgi, Czajki
 5. Toruń, Miękoszyn, Zaborze, Lelewo, Ruszkowo, Mokrzyce
 6. Dobra Wola, Nowa Wrona, Borkowo, Nowiny, Cieksyn, Wiktorowo
 7. Konary, Malczyn, Andzin, Kosewo, Chlebiotki
 8. Kątne, Mazewo, Winniki, Słustowo, Lubomin, Lubominek, Jackowo
 9. Pieścirogi Stare, Pieścirogi Nowe

logo elektroPoniżej zamieszczamy harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, małych opon samochodowych.

 

 

 

Harmonogramy:

1. Siennica, Mogowo

2. Ulice miasto Nasielsk

3. Zabudowa wielorodzinna

4. Pieścirogi Stare, Pieścirogi Nowe

4. Miejscowości w Gminie Nasielsk

 

ikonaHarmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci, małych opon samochodowych

 

Uprzejmie informujemy, że zapotrzebowanie na odbiór odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do Urzędu Miasta w Nasielsku, co najmniej dwa dni przed planowanym odbiorem zgodnym z harmonogramem. W przypadku braku zgłoszenia odpady nie zostaną odebrane. Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Miejskim pok. 201 (II piętro) oraz pod nr tel. (23) 69 33 077; (23) 69 33 101; (23) 69 33 108.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych:

1. Siennica, Mogowo

2. Ulice miasto Nasielsk

3. Zabudowa wielorodzinna (wspólnoty mieszkaniowe)

4. Miejscowości w Gminie Nasielsk

 

 

przetlekiPrzeterminowane leki to odpady bardzo niebezpieczne i zakazane jest wyrzucanie ich do odpadów zmieszanych. W związku z tym gmina prowadzi bezpłatną zbiórkę tych odpadów.

Można pozostawić je w specjalistycznych pojemnikach w następujących placówkach na terenie Gminy Nasielsk:
1)    Apteka ,,Arnica” Krzysztof Świgoniak , ul. Rynek 21 Nasielsk
2)    Apteka ,,Rodzinna”, ul. Płońska 4A, Nasielsk
3)    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Rejonowa w Nasielsku, ul. Sportowa 2
4)    Punkt Lekarski, ul. Sportowa 5, Cieksyn
5)    Przychodnia, ul. Sikorskiego 5, Stare Pieścirogi.
Uwaga: Leki należy wrzucać bez opakowań papierowych.

 

zuzyta bateria

 Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów. Zużytą baterię lub akumulator można oddać w punkcie prowadzącym ich                                                   sprzedaż, gdy kupujemy nowy.

 Zbiórkę baterii prowadzi również Gmina Nasielsk w następujących punktach:
1)      Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku; ul. Kościuszki 21, Nasielsk
2)      Nasielski Ośrodek Kultury; ul. Kościuszki 12, Nasielsk
3)      Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja; ul. Staszica 1, Nasielsk
4)      Samorządowe Przedszkole; ul. Warszawska 46, Nasielsk
5)      Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; ul. Płońska 43, Nasielsk
6)      Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego; ul. Kolejowa 65, Stare Pieścirogi
7)      Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika; ul. Piłsudskiego 43, Cieksyn
8)      Szkoła Podstawowa im. Barona Pierre de Coubertin”a w Budach Siennickich; Budy Siennickie 67
9)      Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach; Dębinki 12
10)    Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym; Popowo Borowe 111
11)    Urząd Miejski w Nasielsku; ul. Elektronowa 3, Nasielsk
12)    PPHU „Pro-Com”; ul. Warszawska 68, Nasielsk
13)    „Standard”s.c.; ul. Staszica 1A, Nasielsk
14)    Marco Grup Marek Czachorowski; ul. Płońska 18, 05-190 Nasielsk

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich