przetlekiPrzeterminowane leki to odpady bardzo niebezpieczne i zakazane jest wyrzucanie ich do odpadów zmieszanych. W związku z tym gmina prowadzi bezpłatną zbiórkę tych odpadów.

Można pozostawić je w specjalistycznych pojemnikach w następujących placówkach na terenie Gminy Nasielsk:
1)    Apteka ,,Arnica” Krzysztof Świgoniak , ul. Rynek 21 Nasielsk
2)    Apteka ,,Rodzinna”, ul. Płońska 4A, Nasielsk
3)    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Rejonowa w Nasielsku, ul. Sportowa 2
4)    Punkt Lekarski, ul. Sportowa 5, Cieksyn
5)    Przychodnia, ul. Sikorskiego 5, Stare Pieścirogi.
Uwaga: Leki należy wrzucać bez opakowań papierowych.

 

zuzyta bateria

 Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów. Zużytą baterię lub akumulator można oddać w punkcie prowadzącym ich                                                   sprzedaż, gdy kupujemy nowy.

 Zbiórkę baterii prowadzi również Gmina Nasielsk w następujących punktach:
1)      Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku; ul. Kościuszki 21, Nasielsk
2)      Nasielski Ośrodek Kultury; ul. Kościuszki 12, Nasielsk
3)      Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja; ul. Staszica 1, Nasielsk
4)      Samorządowe Przedszkole; ul. Warszawska 46, Nasielsk
5)      Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; ul. Płońska 43, Nasielsk
6)      Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Poniatowskiego; ul. Kolejowa 65, Stare Pieścirogi
7)      Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika; ul. Piłsudskiego 43, Cieksyn
8)      Szkoła Podstawowa im. Barona Pierre de Coubertin”a w Budach Siennickich; Budy Siennickie 67
9)      Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach; Dębinki 12
10)    Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym; Popowo Borowe 111
11)    Urząd Miejski w Nasielsku; ul. Elektronowa 3, Nasielsk
12)    PPHU „Pro-Com”; ul. Warszawska 68, Nasielsk
13)    „Standard”s.c.; ul. Staszica 1A, Nasielsk
14)    Marco Grup Marek Czachorowski; ul. Płońska 18, 05-190 Nasielsk

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich