Wspólny system segregacji odpadów

Od 1 lipca 2017 r. w całej Polsce zostanie wprowadzony wspólny system segregacji odpadów. W celu zwiększenia świadomości lokalnej społeczności udostępniamy materiały informacyjno-promocyjne w w/w zakresie przygotowane przez Ministerstwo Środowiska:

pdf   Przewodnik po wspólnym systemie segregacji odpadów