Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - ul. Płońska 43 w Nasielsku

Czynny od wtorku do soboty w godzinach 7.00 - 15.00.

 

Na ww. punkt można przywozić i wrzucać do odpowiednio oznakowanych kontenerów odpady tj:

 • szkło,
 • papier, tektura
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • metale,
 • zużyte świetlówki,
 • chemikalia  (farby,  lakiery,  opakowania  po  chemikaliach,  przeterminowane  środki ochrony roślin, opakowania po zużytych środkach ochrony roślin),
 • zużyte opony,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i poremontowe (gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne), pochodzące z drobnych remontów prowadzonych w gospodarstwach domowych.
  W przypadku  tego  typu  odpadów  będzie  obowiązywał  limit  ilości przyjmowanych w punkcie odpadów, należy pamiętać, że wynajęte przez właścicieli
  nieruchomości  ekipy  budowlane  czy  remontowe  mają  obowiązek  zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów budowlanych i remontowych,
 • zużyte baterie, akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne,
 • zielone, ogrodowe.