i

Poniżej zamieszczamy harmonogramy odbioru popiołu i przypominamy, że kolejny odbiór odbędzie się dopiero w listopadzie.

Odbiór popiołu odbywał się będzie z pojemników plastikowych lub metalowych o pojemności od 120 litrów lub 240 litrów oraz z worków.

Przypominamy, że worki 120 litrów (zapełnione w 100%) nie będą odbierane, ponieważ dwóch pracowników obsługi nie jest w stanie ich wrzucić do zasypu śmieciarki.

 

Popiołu w worku może być maksymalnie ok. 50 litrów.

Przypominamy również, że popiół może być wyłącznie zimny.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk (Uchwała NR XI/106/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 roku) odbiór popiołu i żużla z palenisk domowych został ustalony w okresie od listopada do kwietnia z częstotliwością 1x w miesiącu.

Jeżeli ktoś wytwarza ten odpad w innym okresie np. latem do podgrzewania wody to będzie musiał go gromadzić do listopada.

Harmonogram odbioru popiołu - Nasielsk Miasto

Harmonogram odbioru popiołu - tereny wiejskie

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich