ikonaHarmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci, małych opon samochodowych

 

Uprzejmie informujemy, że zapotrzebowanie na odbiór odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do Urzędu Miasta w Nasielsku, co najmniej dwa dni przed planowanym odbiorem zgodnym z harmonogramem. W przypadku braku zgłoszenia odpady nie zostaną odebrane. Zgłoszenia są przyjmowane w Urzędzie Miejskim pok. 201 (II piętro) oraz pod nr tel. (23) 69 33 077; (23) 69 33 101; (23) 69 33 108.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych:

1. Siennica, Mogowo

2. Ulice miasto Nasielsk

3. Zabudowa wielorodzinna (wspólnoty mieszkaniowe)

4. Miejscowości w Gminie Nasielsk