Bezpłatna zbiórka przeterminowanych leków i zużytych termometrów

O tym, że używanie przeterminowanych leków jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, wiedzą chyba wszyscy. Mało jednak osób zdaje sobie sprawę z tego, że wyrzucanie starych lekarstw do kosza, skąd dalej trafiają na składowiska odpadów, jest również niebezpieczne, gdyż środki zawarte w lekach mają bardzo szkodliwy wpływ na środowisko. Nie wolno również wyrzucać leków do toalety! Oczyszczalnie ścieków nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodporniają się na nie. Przeterminowane leki powinny być poddane utylizacji.


W związku z tym gmina prowadzi bezpłatną zbiórkę przeterminowanych lekarstw oraz zużytych termometrów, która ma na celu ograniczenie ilości przeterminowanych lekarstw, pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych wyrzucanych na składowiska odpadów, bądź trafiających do środowiska w sposób niekontrolowany. Zbiórka przeterminowanych leków dla mieszkańców Gminy Nasielsk jest nieodpłatna. Koszty związane z przekazaniem przeterminowanych leków specjalistycznej firmie do utylizacji ponosi Gmina Nasielsk.
W aptekach ustawione są specjalne pojemniki, do których zbierane są leki po upływie terminu przydatności. Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. Zabronione jest wrzucanie igieł i strzykawek.
Mieszkańcy Gminy, którzy posiadają i chcą się pozbyć przeterminowanych lub niewykorzystanych leków, w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego mają możliwość nieodpłatnego pozostawienia ich w specjalistycznych pojemnikach w następujących aptekach na terenie Gminy Nasielsk:

Lp. Nazwa placówki Adres
 1.  Apteka "Arnica Krzysztof Świgoniak ul. Rynek 16, 05-190 Nasielsk
 2. Apteka "Rodzina" ul. Płońska 4a, 05-190 Nasielsk
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Rejonowa w Nasielsku ul. Sportowa 2, 05-190 Nasielsk
4. Przychodnia w Pieścirogach Starych  ul. Sikorskiego 1
5. Punkt Lekarski w Cieksynie ul. Sportowa 5

 

Uwaga: Leki należy wrzucać bez opakowań papierowych.

leki

żrodło: http://zdrowie.trojmiasto.pl/Przeterminowane-leki-Jak-sie-ich-pozbyc-n102940.html#


Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów
 

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Może nastąpić: skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej.
Stosowany w akumulatorach elektrolit czyli rozcieńczony kwas siarkowy (H2SO4) w przypadku uszkodzenia obudowy i wycieku może spowodować korozję rur kanalizacyjnych oraz działa zabójczo na florę bakteryjną w oczyszczalniach ścieków. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów.

Zużytą baterię lub akumulator można oddać w punkcie prowadzącym ich sprzedaż, gdy kupujemy nowy.

Zbiórkę baterii prowadzi również Gmina Nasielsk w następujących punktach:

Lp. Nazwa placówki Adres
 1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku ul. Kościuszki 23, Nasielsk
 2. Nasielski Ośrodek Kultury ul. Kościuszki 12, Nasielsk
 3. Publiczne Gimnazjum Nr 1 ul. Staszica 1, Nasielsk
 4. Samorządowe Przedszkole ul. Warszawska 46, Nasielsk
 5. Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  ul. Płońska 43, Nasielsk
6. Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieściorgach ul. Kolejowa 65, Stare Pieścirogi
7. Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika ul. Piłsudskiego 43, Cieksyn
8. Szkoła Podstawowa im. Barona Pierre de Coubertin”a w Budach Siennickich Budy Siennickie 67
9. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach Dębinki 12
10.. Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym Popowo Borowe 111
11. Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, Nasielsk
12. PPHU „Pro-Com” ul. Warszawska 68, Nasielsk
13. „Standard”s.c. ul. Staszica 1A, Nasielsk
14. Marco Grup Marek Czachorowski ul. Płońska 18, 05-190 Nasielskbaterie
źródło: http://www.gorakalwaria.odpadywgminie.com/img/_110514_odzysk_baterii.jpg