smieci 1Przedstawiamy Państwu, szacunkowe ilości odpadów wytworzonych w 2018 roku (styczeń – listopad – za grudzień nie mamy jeszcze od Firmy Błysk Bis kart przekazania).

Przez 11 miesięcy wytworzyliśmy:

- zmieszane odpady komunalne ok. 2 200 ton,

- zmieszane odpady opakowaniowe ok. 300 ton,

- opakowania ze szkła ok.300 ton,

- opakowania z tworzyw sztucznych ok. 7 ton,

- odpady ulegające biodegradacji ok. 100 ton,

- odpady poremontowe ok. 45 ton.

- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne ok. 20 ton.

 

Poniższej szczegółowa analiza za 2017 rok.