harmonogramy odpadow

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane z zabudowy jednorodzinnej wyłącznie na zgłoszenie do Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nr tel.(23) 69-33-077 lub e-mail: . minimum 5 dni przed terminem odbioru z danej miejscowości.

Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe można dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ul. Płońskiej 43 w Nasielsku.

Harmonogramy

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich