śmieci Poniżej zamieszczamy harmonogramy odbiuoru elektro-śmieci i małych opon samochodowych, który odbędzie się w listopadzie 2020r.