wazna informacjaAzbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, dlatego powinien być wykorzystywany, przemieszczany i sukcesywnie eliminowany przy zachowaniu szczególnego nadzoru oraz odpowiednich środków ostrożności. Termin zakończenia usuwania azbestu na terytorium Polski określono na rok 2032.

informacjaBurmistrz Nasielska informuje, że w 2019 roku zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dotację na demontaż z dachów i odbiór złożonych luzem na posesjach wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eternitowych).

Burmistrz Nasielska informuje, że w 2018roku zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dotację na demontaż z dachów i odbiór lub tylko odbiór złożonych luzem na posesjach, wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eternitowych). W związku z tym od dnia 3 stycznia 2018 roku do 17 stycznia 2018 roku – termin może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od kalendarium naboru WFOŚiGW.

Dotacja na wymianę pieca w 2018 roku

Gmina Nasielsk zamierza, na początku 2018 roku złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dotację w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Dotychczas dotacja wynosiła 75%, nie więcej jednak niż 5.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego. Regulamin programu naboru może ulec zmianie na 2018 r.

wfosigw w warszawie

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczącymi dofinansowania na budowę OZE, przydomowej oczyszczalni ścieków informujemy, że wydział ŚROW w tym roku nie będzie prowadził nowego naboru na w/w dofinansowania.

W ramach pomocy w celu indywidualnego ubiegania się osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o dofinansowanie do budowy/modernizacji określonych instalacji, przekazujemy Państwu Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2017 r. W przypadku dofinansowań dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nabór wniosków na określone programy – według kalendarium - trwa do września br.

W temacie programu dotyczącego dofinansowania do wymiany kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą informujemy, że nabór wniosków trwał do 17 stycznia br. Osoby, które nadal są zainteresowane skorzystaniem z tego dofinansowania i złożą komplet dokumentów, zostaną wpisane na listę rezerwową.

pdfKalendarium naboru wniosków przez WFOSiGW