Burmistrz Nasielska informuje, że w 2018roku zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dotację na demontaż z dachów i odbiór lub tylko odbiór złożonych luzem na posesjach, wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eternitowych). W związku z tym od dnia 3 stycznia 2018 roku do 17 stycznia 2018 roku – termin może ulec skróceniu lub wydłużeniu w zależności od kalendarium naboru WFOŚiGW.

 

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Nasielsku  – II piętro, pokój nr 206 oraz na stronie internetowej www.nasielsk.pl.

Informacje dotyczące programu można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, II piętro, pokój nr 206 lub pod numerem telefonu (23) 69 33 101.

Dotychczas dofinansowanie wynosiło 85%, a pozostałe 15% pokrywali właściciele posesji. Regulamin programu WFOŚiGW może ulec zmianie na 2018 r.

Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

pdf  Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 
 pdf  Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy NasielskProgram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nasielsk
pdf Regulamin WFOŚiGW