Gmina Nasielsk kolejny rok z rzędu wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dotację na demontaż z dachów i odbiór lub tylko odbiór złożonych luzem na posesjach wyrobów zawierających azbest (głównie płyt eternitowych).

W roku 2017 wnioski o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest można było składać do 17 stycznia br.

Intensywność dofinansowania jak w latach ubiegłych wynosi 85%, a pozostałe 15% pokrywają właściciele posesji.

Informacje dotyczące programu można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, II piętro, pokój nr 201 lub 206 oraz pod numerem telefonu (23) 69 33 077, (23) 69 33 101.

pdf Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy NasielskProgram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nasielsk
pdf Wniosek o dofinansowanie demontażu/odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest
pdf Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych