wfosigw w warszawie

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich dotyczącymi dofinansowania na budowę OZE, przydomowej oczyszczalni ścieków informujemy, że wydział ŚROW w tym roku nie będzie prowadził nowego naboru na w/w dofinansowania.

W ramach pomocy w celu indywidualnego ubiegania się osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o dofinansowanie do budowy/modernizacji określonych instalacji, przekazujemy Państwu Kalendarium naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2017 r. W przypadku dofinansowań dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą nabór wniosków na określone programy – według kalendarium - trwa do września br.

W temacie programu dotyczącego dofinansowania do wymiany kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą informujemy, że nabór wniosków trwał do 17 stycznia br. Osoby, które nadal są zainteresowane skorzystaniem z tego dofinansowania i złożą komplet dokumentów, zostaną wpisane na listę rezerwową.

pdfKalendarium naboru wniosków przez WFOSiGW