informacjaBurmistrz Nasielska informuje, że Gmina Nasielsk w 2017r. otrzymała dotację na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nasielsk” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł ponad 37 tys. zł. netto. Dzięki powyższej dotacji możliwe było usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z 48 posesji, w łącznej ilości ok. 150 Mg.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich