BDOBDO

Poniżej zamieszczamy informację przekazaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dotyczącą rejestracji w BDO.