informacja

Poniżej zamieszczamy Apel Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dot. bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu nawozów i środków ochrony roślin.

 

pdf-pobierz_Apel Prezesa KRUS-