informacjaZadania Burmistrza wynikające z ustawy o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2018, poz. 142 z późn. zm.) usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek m.in.:

- posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości.

 

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 16 czerwca 2017 roku zniesiony został obowiązek uzyskiwania zezwolenia od właściwego organu, ale w chwili obecnej jest on przywrócony, a tym samym przywrócone zostały kary za nielegalną wycinkę drzew - oczywiście takich, które podlegają ustawie. Tak pokrótce są to drzewa, których obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Co się zaś tyczy prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego nielegalnej wycinki drzew to organ prowadzi je na wniosek lub z urzędu. Nie ma jednak poodstaw prawnych do wszczęcia postępowania jeżeli opiera się ono na domniemaniu, że taka wycinka może nastąpić.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego (23) 69 33 077 lub mailowego: .

Poniżej zamieszczamy opinię prawną dot. tego tematu oraz link do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i wniosku o wydanie zezwolenia.

pdf   Opinia prawna

Link zgłoszenie: http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/f-srow-09.pdf

Link wniosek: http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/f-srow-001.pdf

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich