Rozpoczęcie procesu wyborczego do Młodzieżowej Rady Miejskiej w NasielskuInformujemy, że zapoczątkowany został proces wyborczy do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku.

Zgłoś swój udział w głosowaniu na kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku.Masz od 14 do 18 lat? Mieszkasz w Gminie Nasielsk? Chcesz wziąć udział w głosowaniu na kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku, a uczęszczasz do szkoły podstawowej lub średniej, która swoją siedzibę ma poza terenem Gminy Nasielsk?