Zgłoś swój udział w głosowaniu na kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku.Masz od 14 do 18 lat? Mieszkasz w Gminie Nasielsk? Chcesz wziąć udział w głosowaniu na kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku, a uczęszczasz do szkoły podstawowej lub średniej, która swoją siedzibę ma poza terenem Gminy Nasielsk?

Nic prostszego… Możesz zgłosić zamiar udziału w głosowaniu w okręgu wyborczym szkoły na terenie naszej gminy, której jesteś absolwentem lub na terenie obwodu szkolnego, który zamieszkujesz. O szczegóły zapytaj w konkretnej szkole.

Szkolne Komisje Wyborcze czekają na Twoje zgłoszenie od 27 września do 10 października br.

Formularz zgłoszeniowy dostępny: https://bit.ly/3LMoskY