Rozpoczęcie procesu wyborczego do Młodzieżowej Rady Miejskiej w NasielskuInformujemy, że zapoczątkowany został proces wyborczy do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 98/22 Burmistrza Nasielska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku oraz kalendarza wyborczego, określony został terminarz wszystkich najważniejszych czynności podejmowanych podczas przygotowań do wyborów. Natomiast Zarządzeniem nr 99/22 Burmistrza Nasielska z dnia 20 września 2022 r. powołana została Młodzieżowa Komisja Wyborcza w Nasielsku.

Na pierwszym posiedzeniu Młodzieżowej Komisji Wyborczej w Nasielsku nastąpiło ukonstytuowanie się Komisji oraz podjęto m.in. uchwałę w sprawie powołania Szkolnych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku zarządzonych na dzień 26 października 2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne: https://umnasielsk.bip.org.pl/index//id/3312