II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku Na podstawie § 8 ust. 3 i 6 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/402/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7477) zwołuję na dzień 10 lutego 2023 roku (piątek) na godz. 13.00 II sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112).

Szkolenie dla opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku 25 listopada br. odbyło się szkolenie prowadzone przez trenera z Fundacji Civis Polonus dla nowo wybranego opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku – Pana Michała Brodowskiego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele placówek oświatowych z terenu Gminy Nasielsk, którzy współpracowali przy wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku, a także pracownicy Nasielskiego Ośrodka Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku. 

Szkolenie dla członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku14 i 15 listopada br. nowo wybrani Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez trenerów z Fundacji Civis Polonus.

Młodzieżowa Rada MiejskaW czwartek, 10 listopada br., odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku, którą otworzył Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku – Pan Dariusz Kordowski.

Zarządzenie Nr 121/22 Burmistrza Nasielska z dnia 10 listopada 2022 r. Publikujemy Zarządzenie Nr 121/22 Burmistrza Nasielska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie rozwiązania Młodzieżowej Komisji Wyborczej w Nasielsku oraz Szkolnych Komisji Wyborczych.

Sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku

Na podstawie § 41 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLII/402/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7477) zwołuję na dzień 10 listopada 2022 roku (czwartek) na godz. 10.00 inauguracyjną sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku (ul. Elektronowa 3, I piętro, sala nr 112).