znaki strona www

 

W ramach zadania wybudowano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw na długości 549,08 m w ulicy Przechodniej wraz z podbudową, zjazdami i chodnikami z kostki brukowej, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.

Koszt inwestycji wyniósł 2 859 532,93 zł, z czego 1 974 493,48 zł stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

znaki strona www

Obiekt zyskał nowe boisko z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem, trybunę dla 321 osób, kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej, bramki, wiaty dla zawodników oraz inne projektowane artykuły i sprzęty sportowe.  W ramach modernizacji powstała również siłownia zewnętrzna i plac zabaw o powierzchni ok. 200 m2. Ponadto nasadzone zostały drzewa i trawy ozdobne oraz powstało nowe oświetlenie boiska.

Koszt inwestycji to ok. 4 mln zł, z czego 2,3 mln zł zostało pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

znaki strona www1

 

 

Wczoraj, 14 czerwca 2021 r., w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski podpisał umowę o dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla budynku żłobka w Pieścirogach Starych" w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Kwota dofinansowania: 1 204 040,00 zł.