znaki strona www

 

W ramach zadania wybudowano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw na długości 549,08 m w ulicy Przechodniej wraz z podbudową, zjazdami i chodnikami z kostki brukowej, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.

Koszt inwestycji wyniósł 2 859 532,93 zł, z czego 1 974 493,48 zł stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.