20 października br. Rada Miejska w Nasielsku uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk. 31 października br. zakończono realizację projektu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Nasielska” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, którego celem było stworzenie najlepszego narzędzia do przeprowadzenia rewitalizacji w Nasielsku. Zachęcamy do zapoznania się z efektem prac, które rozpoczęły się w listopadzie 2015 r. 

 

-Pobierz- Uchwała_nr_XXVIII

17 listopada w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się spotkanie podsumowujące tworzenie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk”.  Podczas spotkania, ekspert współpracujący z Gminą Nasielsk w zakresie tworzenia dokumentu – dr Mariola Pytlak, dokonała prezentacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk, podsumowania wszystkich działań procesu twórczego, poprowadziła dyskusję. Odbył się również dyżur ekspercki. To już ostatnie z tegorocznego cyklu spotkań konsultacyjnych podczas opracowywania dokumentu. Nadal serdecznie zachęcamy Państwa do aktywności i włączenia się w proces rewitalizacji i zgłaszania swoich pomysłów, by wspólnie rewitalizować przestrzeń publiczną. GPR jest dokumentem otartym a jego założenia będą monitorowane i aktualizowane na bieżąco. 

Zaproszamy na spotkanie podsumowujące proces tworzenia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk" które odbędzie się 17 października 2016 roku

Zachęcamy do składania uwag do projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk”. Termin składania uwag został wyznaczony na 16.09.2016 r. do godziny 16.00. Uwagi w formie pisemnej  można składać osobiście, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul . Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub za pomocą adresu e-mail: .

 

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z aktualnym raportem dotyczącym debaty społecznej „Rewitalizacja w gminie Nasielsk”, która odbyła się 27 lipca br. w Nasielskim Ośrodku Kultury. 

Raport - debata społeczna rewitalizacja