Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z aktualnym raportem dotyczącym konsultacji w gminie Nasielsk. Wszystkie działania wykazane w raporcie dotyczyły strategii przeprowadzenia rewitalizacji w Nasielsku.

Raport z konsultacji

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z koncepcją rewitalizacji Nasielska oraz wizualizacjami. Dokumentacja w formie papierowej dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (pokój 103). Wszelkie uwagi dotyczące proponowanych wizualizacji można zgłaszać pod adresem e-mail:  lub pocztą na adres Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.

 

rewital

 

 

27 lipca 2016 r. o godzinie 17.00 w sali kina „Niwa” Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku odbyła się debata społeczna dotycząca procesu rewitalizacji Nasielska. Podczas spotkania zaprezentowano najważniejsze założenia procesu rewitalizacji, przedstawiono potrzeby mieszkańców wynikające z przeprowadzonych diagnoz oraz zaproponowano koncepcję rewitalizacji wraz wizualizacjami.

Zapraszamy do wzięcia udziału w debacie społecznej dotyczącej procesu Rewitalizacji w Nasielsku, która odbędzie się 27 lipca 2016 r. o godzinie 17:00 w sali kina "Niwa".

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Opracowanie koncepcji stworzenia strefy aktywności i rozwoju kultury fizycznej  w Nasielsku”.  Praca konkursowa ma przedstawiać wizję zagospodarowanie terenu sportowego zgodnego z celami rewitalizacji gminy, ze szczególnym uwzględnieniem: obiektów małej architektury, oświetlenia, wyposażenia itp., nawierzchni, elementów systemu informacji, elementów infrastruktury komunikacyjnej, elementów zieleni. Wszystkie szczegóły zawiera regulamin konkursu. 
Prace spełniające kryteria konkursowe zostaną poddane głosowaniu. Mieszkańcy wraz z komisją konkursową wybiorą pracę spełniającą wymagania lokalnej społeczności. Termin składania prac konkursowych upływa 1 sierpnia 2016 r. Głosowanie na zgłoszone prace odbędzie się w dniach 3-10 sierpnia 2016 r., za pośrednictwem strony internetowej oraz papierowej ankiety wyłożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Na zwycięzcę konkursu, którego poznamy 16 sierpnia czeka nagroda rzeczowa w wysokości 1000 zł.