fundusze logo

W dniu 26 października 2017r. Rada Miejska w Nasielsku uchwaliła zmiany w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk na lata 2016-2020.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Programem.

pdf-GPR Nasielsk-