Zaproszamy na spotkanie podsumowujące proces tworzenia "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk" które odbędzie się 17 października 2016 roku