Zapraszamy do wzięcia udziału w debacie społecznej dotyczącej procesu Rewitalizacji w Nasielsku, która odbędzie się 27 lipca 2016 r. o godzinie 17:00 w sali kina "Niwa".