20 października br. Rada Miejska w Nasielsku uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk. 31 października br. zakończono realizację projektu „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Nasielska” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, którego celem było stworzenie najlepszego narzędzia do przeprowadzenia rewitalizacji w Nasielsku. Zachęcamy do zapoznania się z efektem prac, które rozpoczęły się w listopadzie 2015 r. 

 

-Pobierz- Uchwała_nr_XXVIII