Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Opracowanie koncepcji stworzenia strefy aktywności i rozwoju kultury fizycznej  w Nasielsku”.  Praca konkursowa ma przedstawiać wizję zagospodarowanie terenu sportowego zgodnego z celami rewitalizacji gminy, ze szczególnym uwzględnieniem: obiektów małej architektury, oświetlenia, wyposażenia itp., nawierzchni, elementów systemu informacji, elementów infrastruktury komunikacyjnej, elementów zieleni. Wszystkie szczegóły zawiera regulamin konkursu. 
Prace spełniające kryteria konkursowe zostaną poddane głosowaniu. Mieszkańcy wraz z komisją konkursową wybiorą pracę spełniającą wymagania lokalnej społeczności. Termin składania prac konkursowych upływa 1 sierpnia 2016 r. Głosowanie na zgłoszone prace odbędzie się w dniach 3-10 sierpnia 2016 r., za pośrednictwem strony internetowej oraz papierowej ankiety wyłożonej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Na zwycięzcę konkursu, którego poznamy 16 sierpnia czeka nagroda rzeczowa w wysokości 1000 zł.