17 listopada w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się spotkanie podsumowujące tworzenie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk”.  Podczas spotkania, ekspert współpracujący z Gminą Nasielsk w zakresie tworzenia dokumentu – dr Mariola Pytlak, dokonała prezentacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk, podsumowania wszystkich działań procesu twórczego, poprowadziła dyskusję. Odbył się również dyżur ekspercki. To już ostatnie z tegorocznego cyklu spotkań konsultacyjnych podczas opracowywania dokumentu. Nadal serdecznie zachęcamy Państwa do aktywności i włączenia się w proces rewitalizacji i zgłaszania swoich pomysłów, by wspólnie rewitalizować przestrzeń publiczną. GPR jest dokumentem otartym a jego założenia będą monitorowane i aktualizowane na bieżąco.