Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z koncepcją rewitalizacji Nasielska oraz wizualizacjami. Dokumentacja w formie papierowej dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Nasielsku (pokój 103). Wszelkie uwagi dotyczące proponowanych wizualizacji można zgłaszać pod adresem e-mail:  lub pocztą na adres Urząd Miejski w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk.

 

rewital