informacjaW dniu 16.10.2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany Uchwały Nr XiX/120/16 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk. Pozniżej zamieszczamy raport z przeprowadzonych konsultacji.

 

pdf-pobierz raport z konsultacji społecznych-

fundusze logo