Zachęcamy do udziału w ankiecie dotyczącej uchwały w sprawie granic obszaru zdegradowanego wyznaczonego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nasielsk.