Drukuj

Zachęcamy do udziału w ankiecie dotyczącej uchwały w sprawie granic obszaru zdegradowanego wyznaczonego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nasielsk.

Link do ankiety -> http://goo.gl/forms/tzV4fMm7On