Drukuj

fundusze logo

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienie jego regulaminu.
 
W załączeniu poniżej dokumenty dotyczące w/w tematu.
pdf Zarządzenie Burmistrza Nasielska z dnia 12 grudnia 2016r. 
pdf Projekt uchway komitet rewitalizacji - Nasielsk
pdf Ankieta komitet Nasielsk