Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienie jego regulaminu. 
W załączeniu dokumenty dotyczące w/w tematu.