fundusze logo

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie zasad powołania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienie jego regulaminu.
 
W załączeniu poniżej dokumenty dotyczące w/w tematu.