Zachęcamy do składania uwag do projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk”. Termin składania uwag został wyznaczony na 16.09.2016 r. do godziny 16.00. Uwagi w formie pisemnej  można składać osobiście, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Nasielsku, ul . Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk lub za pomocą adresu e-mail: .