27 lipca 2016 r. o godzinie 17.00 w sali kina „Niwa” Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku odbyła się debata społeczna dotycząca procesu rewitalizacji Nasielska. Podczas spotkania zaprezentowano najważniejsze założenia procesu rewitalizacji, przedstawiono potrzeby mieszkańców wynikające z przeprowadzonych diagnoz oraz zaproponowano koncepcję rewitalizacji wraz wizualizacjami.