Zachęcamy przedsiębiorców, zwłaszcza z obszaru przeznaczonego do rewitalizacji w Nasielsku do udziału w ankiecie dotyczącej przedsiębiorczości w gminie. Ankieta dostępna jest w formie papierowej (wyłożona w Urzędzie Miejskim w Nasielsku) oraz elektronicznej pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1ZBRf2okes8QaN5ubzeh0TvPK08i9vExvB-729TVazuU/viewform?c=0&w=1