67611540 1112535068946719 4791871982532558848 oDnia 7 sierpnia 2019 r., Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski w obecności Sołtys Paulinowa Wioletty Zawadzkiej dokonał odbioru drogi w Paulinowie.

W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową, poboczami oraz rowami, na odcinku 930 m. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Nowakowski Adam.

IMG 785521 maja 2019 r. zakończono modernizację drogi w Dobrej Woli. Wykonawcą robót była firma INFRASTRUKTURA BUD - 59 Sp. z o. o. z siedzibą ul. Kazimierzowska 43 lok.K, 02-572 Warszawa. Wykonano 1300 m drogi asfaltowej wraz z podbudową i poboczami.

Wartość robót wyniosła 506 029,77 zł.

46485394 955249001341994 703342371219177472 o14 listopada odebrano zadanie pod nazwą „ Budowa Otwartych Stref Aktywności w Cieksynie i Nasielsku”. Wykonawcą prac byłą firma KABA Leszek Kaczyński. Są to obiekty ogólnodostępne, na terenie których zostały zamontowane wielofunkcyjne urządzenia do ćwiczeń, dostosowane do każdego wieku i możliwości mieszkańców. Zapraszamy do korzystania i życzymy miłych wrażeń. Koszt 2 obiektów wyniósł 140000 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 49 900 zł.

                                                   

18 lipca 2018 r. zakończono realizację zadania pn." Modernizacja drogi gminnej w Krzyczkach Żabiczkach" Wykonawcą robót była firma INFRASTRUKTURA BUD - 59 Sp. z o. o. z siedzibą ul. Kazimierzowska 43 lok.K, 02-572 Warszawa. Wykonano 650 m drogi asfaltowej wraz z podbudową i poboczami. Wartść robót wyniosła  258 545,21 zł. Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 100 000 zł.

IMG_7354.JPGIMG_7753.JPG

Clipboard01filmikSzanowni Państwo! Chciałbym zaprezentować Państwu krótki film podsumowujący działania podejmowane w kadencji 2014-2018 na rzecz społeczności lokalnej Gminy Nasielsk. W filmie tym w sposób szczególny uwzględniono kluczowe dla Gminy inwestycje. Przypominamy w nim wartość i zakres poszczególnych inwestycji oraz źródła i wysokość dofinansowania zewnętrznego, a także podsumowujemy ilość i wartość zadań zrealizowanych w ciągu mijających czterech lat.

Świetlice

Świetlice wiejskie są niezwykle ważnym elementem społeczności lokalnej, ze względu na to, iż pełnią funkcje centrów kultury, organizują czas wolny oraz integrują społeczność. Właśnie dlatego staramy się inwestować w te podmioty.

swietlica krzyczki

 

W ubiegłym roku udało nam się pozyskać dofinansowanie na projekt pt. „Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców w Krzyczkach Pieniążkach”. W ramach inwestycji wykonaliśmy modernizację świetlicy oraz wybudowaliśmy zaplecze socjalno-szatniowe i garaż dla OSP. Chcąc w pełni wykorzystać potencjał terenu z dużą starannością zaplanowaliśmy także zagospodarowanie miejsca wokół świetlicy. Dzięki temu powstał plac zabaw z licznymi atrakcjami dla najmłodszych mieszkańców wioski. Koszt prac to 423 426,11 zł z czego 103 277,00 zł to dotacja w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

konary 1

 

 

Od 2014 r. prężnie działa także świetlica wiejska w Konarach. Obiekt udało się zmodernizować dzięki determinacji mieszkańców oraz współpracy z gminą. Obecnie jest to miejsce spotkań, nauki i odpoczynku. Jest to możliwe ze względu na dobre rozplanowanie obiektu oraz dość dużą powierzchnię. Organizowane są tu spotkania fitness, zebrania sołeckie oraz wspólna nauka dzieci. Atutem świetlicy jest to, że wybudowano wiatę z grillem, mini plac zabaw oraz wyposażono w piec garncarski i stół do bilarda. Dzięki temu jest ona także atrakcją dla przedszkoli oraz szkół, które chętnie organizują wycieczki do Konar i na terenie świetlicy bawią się i odpoczywają. Zadanie było możliwe do wykonania dzięki realizacji projektu pt. „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Konary gm. Nasielsk”. Koszt wykonania prac to 474 805,84 zł brutto z czego 288 339,00 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.