Grafika dotycząca inwestycji

W kwietniu nastąpił oficjalny odbiór dwóch inwestycji:

- Modernizacji Stadionu Miejskiego w Nasielsku

Obiekt zyskał nowe boisko z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem, trybunę dla 321 osób, kort tenisowy o nawierzchni z trawy syntetycznej, bramki, wiaty dla zawodników oraz inne projektowane artykuły i sprzęty sportowe.  W ramach modernizacji powstała również siłownia zewnętrzna i plac zabaw o powierzchni ok. 200 m2. Ponadto nasadzone zostały drzewa i trawy ozdobne oraz powstało nowe oświetlenie boiska.

Koszt inwestycji to ok. 4 mln zł, z czego 2,3 mln zł zostało pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- Budowy drogi gminnej ul. Przechodniej w Nasielsku

W ramach zadania wybudowano nową nawierzchnię asfaltową z dwóch warstw na długości 549,08 m w ulicy Przechodniej oraz na długości 61,15 m w ulicy Łącznej wraz z podbudową, zjazdami i chodnikami z kostki brukowej, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.

Koszt inwestycji to prawie 3 mln zł, z czego ok. 2 mln zł pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

termo-logotypy.jpg

W dniu 15 podpisanie umowy termomodernizacjakwietnia br. Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Skarbnika Nasielska – Rafał Adamski podpisali umowę na termomodernizację 5 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk.

logotypy LGDOperacja pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim”
mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Nasielsk poprzez modernizację istniejącego budynku świetlicy w Jackowie Dworskim i budowę placu zabaw współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

Podpisanie umowy na modernizację budynku świetlicy wiejskiejW czwartek, 31 marca br., podpisano umowę na modernizację budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim.

Budowa kanalizacji w NasielskuW środę, 22 grudnia br., Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak dokonał odbioru zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku".

Ul. KrupkiW poniedziałek, 20 grudnia br., Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak dokonał odbioru zadania pn. "Budowa drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku".