Dnia 5 grudnia 2016 odebrano zadania  pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 240301W relacji Pianowo – Kędzierzawice”. Wykonawcą prac jest firma TOWEMO Sp. z  o. o. z siedzibą w Otwocku 05-400 przy ulicy Marszałkowskiej 4 będący liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi „PHU” TOWEMO Monika Szczygieł z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 73K, 05-400 Otwock.  Wartość zadania to  1 421 518,93 zł.

Mam przyjemność poinformować Państwa, iż wydaliśmy folder pn. „Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków europejskich w Gminie Nasielsk”.