logo oze

 

Gmina Nasielsk w ramach projektu "OZE na obszarze Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica" pozyskała dofinansowanie w kwocie 2 064 154,79 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy) na budowę odnawialnych źródeł energii . Gmina Nasielsk jest liderem wiodącym projekt OZE w trzech gminach, w ramach którego w dniu 04.06.2018 r. został wyłoniony wykonawca pomp ciepła w zakresie części trzeciej zamówienia publicznego Ekologika Sp. z o. o., ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca. Wartość zadania budowy pomp ciepła wynosi 189 561,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy i pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy). Dofinansowanie na budowę pomp ciepła jest przyznane dla osób, które złożyły odpowiednie wnioski w 2016 r.

Inwestycje oświatowe

Inwestowanie jest jednym z kluczowych elementów wpływających na rozwój gminy. Niestety samorządy lokalne mają określone możliwości rozwoju wynikające z posiadanych zasobów technicznych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Jest to niezaprzeczalny fakt mający wpływ na ilość i wielkość prowadzonych przedsięwzięć. Tak samo jest i w przypadku naszej gminy. Zasoby, którymi dysponujemy są ograniczone, dlatego też każda inwestycja poprzedzona jest skrupulatną analizą oraz poszukiwaniem możliwości wykorzystania różnorodnego dofinansowania. W samych latach 2014-2018 na terenie gminy udało się zrealizować wiele inwestycji – zarówno tych małych, prawie niezauważalnych, o których często zapominamy oraz tych dużych ułatwiających funkcjonowanie całemu społeczeństwu. Przypomnijmy sobie jak na przestrzeni tych lat zmieniała się nasza mała ojczyzna.

przedszkole1

14 marca 2018 r. nastąpiło  przekazanie terenu budowy na wykonanie  zadania pn: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym„.  Wykonawcą zadania jest firma DETA COMPANY Spółka z o.o.„ z siedzibą ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa. Całkowity koszt  prac budowlanych  wynosi  1968 000,00 zł. Gmina Nasielsk jest w trakcie przygotowania wniosku na dofinansowanie w/w inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystki, spodziewane dofinansowanie wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych tj. około 1 000 000,00 zł. Termin zakończenia prac to 31.10.2018r.

 

ŚWIETLICA WIEJSKA W KRZYCZKACH OTWARTA!

11 lutego odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Krzyczkach. Wyremontowany budynek będzie służył , jako  miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców.

Zakończono pracę i odebrano zadanie pn. „ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Cieksyn”

 

20 grudnia, zakończono i odebrano zadanie pn.„ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”