IMG 6946

9 grudnia br. w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa na realizację drugiej części zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku’’ (wykonanie drogi o nawierzchni z kostki brukowej).

nuna

Wczoraj, 9 grudnia br. nastąpił odbiór zadania pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 4 dla potrzeb gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Nuna”, które zostało zrealizowane w ramach podpisanej umowy miedzy Zakład Studni Głębinowych z siedzibą ul. Weteranów 3, 21-100 Lubartów a Gminą Nasielsk.

120862045 1457827751084114 8406947025698892126 o25 września br. zakończył się pierwszy etap budowy ścieżki pieszo-rowerowej, biegnącej od PKP Nasielsk do ul. POW w Nasielsku. W ramach prac przeprowadzonych przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pas po dawnej kolei wąskotorowej został oczyszczony z zakrzaczeń, wykoszono trawę, ścieżka została wyprofilowana, a nawierzchnia poddana wałowaniu. Dodatkowo ścieżkę opatrzono oznakowaniem pionowym, a przy skrzyżowaniach z ciągami samochodowymi zainstalowane zostały słupki zapobiegające wjeżdżaniu samochodów.

Ta forma ścieżki jest rozwiązaniem tymczasowym, a w bieżącym miesiącu zlecone zostanie wykonanie projektu ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Przytorowej w Mogowie do ronda w Pniewie (4,6 km). Projekt ten będzie podstawą do utwardzenia nawierzchni oraz umożliwi staranie się o fundusze zewnętrzne na realizację inwestycji.

odbiorW piątek 28 sierpnia 2020 r. Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak – dokonał odbioru ulicy Wiejskiej. W ramach inwestycji na odcinku 620 m:
➡️ wykonano roboty przygotowawcze:
• usunięcie drzew kolidujących z projektowanymi elementami,

odbiorWe wtorek 25 sierpnia 2020 r. Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak – dokonał odbioru drogi gminnej w Winnikach. W ramach zadania "Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk" na odcinku 1160 m położono nawierzchnię asfaltową, wykonano pobocza, zamontowano przepusty oraz oznakowanie pionowe.
 
Całość inwestycji kosztowała 366 234,22 zł, z czego 75 000,00 zł wyniosło dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

IMG 8155We wtorek 18 grudnia 2019 r. Kierownik IZP Radosław Kasiak dokonał odbioru drogi łączącej Pniewską Górkę z drogą wojewódzką 571 (Naruszewo–Pułtusk). W ramach zadania wyłoniona w przetargu firma wykonawcza Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o. położyła nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami, rowami, przepustami oraz wjazdami na działki.

Całość zadania wyniosła 485 444,24 zł.