IMG 5706

W piątek 17 września br. Zastępca Burmistrza Nasielska – Pan Andrzej Kordulewski – podpisał umowę z firmą GARDEN-SPORT SERVICE – reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Perkowskiego - na realizację zadania pt. „Przebudowa obiektów sportowych przy szkole podstawowej w Budach Siennickich i utwardzenie terenu”.

IMG 0119

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z firmą Arinea Sp. z o.o., na budowę ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych przy budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Stacja będzie posiadała cztery rodzaje złączy: CHAdoMo, CCS High Power, gniazdo AC oraz kabel AC (typ 2) o łącznych ładowania DC 100 kW + AC 50 kW.

IMG 0110We wtorek, 14 września br., nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w następujących placówkach:

IMG 9427 1W środę, 25 sierpnia br., Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak dokonał odbioru zadania pt. „Przebudowa ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach”.

W dniu dzisiejszym Burmistrz Nasielska - Pan Bogdan Ruszkowski wraz ze Skarbnikiem Nasielska – Panem Rafałem Adamskim podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – Panem Adamem Struzikiem na budowę drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku.

Podpisanie umowyW piątek 30 lipca 2021 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. Łączna, ul.
Przechodnia i ul. Podmiejska w Nasielsku” oraz przekazanie terenu wykonawcy.