19 września odebrano zadanie pod nazwą „ Budowa – modernizacja drogi gminnej w Miękoszynku. ” Wartość zadania wniosła 248 132,92 zł. Na przedmiotowe zadanie gmina Nasielsk pozyskała dofinansowanie w wysokości 124 000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. W zakres prac wchodziło wykonanie nawierzchni z bitumicznej o łącznej długości 910 m.

19 Września zakończono zadanie pod nazwą „ Modernizacja ulic gminnych w miejscowości Stare Pieścirogi gm. Nasielsk ” dot. ulic Storczykowej i Różanej. Wykonawcą prac była firma KABA Leszek Kaczyński, ul. Piaskowa 36, 05-190 Nasielsk. Wartość zadania to 244 276,29 zł. Pieniądze pochodzą z budżetu Gminy. W zakres prac wchodziło wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. 

                                   

27 lipca 2017 podpisano umowę na wykonanie zadania  pn. „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk część 2 „ Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Studzianki, Siennica, Jaskółowo, Żabiczyn, Nuna, Krzyczki Żabiczki” wykonawcą prac jest firma Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod. – Kan. , Energetycznych, Handlu i Usług M.M Młyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Ciechanowie. Prace potrwają do 31 października 2017r. Wartość zadania to  818 045,80 zł.  Do przedmiotowego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości  418 000 zł. z Urzędu Marszałkowskiego w ramach   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014 -2020. Zostanie wykonana sieć wodociągowa  o łącznej długości 5,8 km.

13 czerwca została podpisana umowa pomiędzy Gminą Nasielsk a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.”Przebudowa i adaptacja istniejącego budynku na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców” w Krzyczkach Pieniążkach. Dofinansowanie do powyższego zadania wyniesie 141 192,00zł. Realizacja zadania nastąpi w bieżącym roku

Rozpoczęły się prace związane z budową ulic Waryńskiego i Dąbrowskiego. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” Paweł Piotrowski Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna z siedzibą ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka.

Dofinansowanie PROW

     30 maja 2017 zastała podpisana umowa między Gminą Nasielsk a Urzędem Marszałkowskim woj. Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk.” W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.