znaki strona www

W kwietniu nastąpił oficjalny odbiór dwóch inwestycji:

- Budowy drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku

termo-logotypy.jpg

W dniu 15 podpisanie umowy termomodernizacjakwietnia br. Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Skarbnika Nasielska – Rafał Adamski podpisali umowę na termomodernizację 5 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk.

logotypy LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim”
mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Nasielsk poprzez modernizację istniejącego budynku świetlicy w Jackowie Dworskim i budowę placu zabaw współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

Podpisanie umowy na modernizację budynku świetlicy wiejskiejW czwartek, 31 marca br., podpisano umowę na modernizację budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim.

Budowa kanalizacji w NasielskuW środę, 22 grudnia br., Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak dokonał odbioru zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku".

Ul. KrupkiW poniedziałek, 20 grudnia br., Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak dokonał odbioru zadania pn. "Budowa drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku".