ŚWIETLICA WIEJSKA W KRZYCZKACH OTWARTA!

11 lutego odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Krzyczkach. Wyremontowany budynek będzie służył , jako  miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców.

Zakończono pracę i odebrano zadanie pn. „ Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Cieksyn”

 

20 grudnia, zakończono i odebrano zadanie pn.„ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Zakończono i odebrano  prace przy budowie ulicy Szafirowej w Pieścirogach Nowych w ramach zadania pn. „  Przebudowa drogi gminnej w Pieścirogach Nowych ulica Szafirowa”

Trwają prace przy zadaniu pn.: „ Przebudowa i adaptacja  istniejącego budynku na miejsce spotkań oraz integracji społecznej mieszkańców w Krzyczkach”

123456Trwają  prace przy budowie ulicy Szafirowej w Pieścirogach Nowych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Pieścirogach Nowych ulica Szafirowa” Wykonawcą prac jest  firma KABA Leszek Kaczyński, ul. Piaskowa 36, 05-190 Nasielsk.