logo

W dniu 09.08.2022 r. została podpisana umowa o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą techniczną” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

podpisanie umowyW poniedziałek 25 lipca 2022 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk” w skład którego wchodzą dwie części: „Budowa drogi gminnej relacji Paulinowo – Chrcynno” oraz „Budowa dróg gminnych ul. Łączna, ul. Przechodnia, ul. Podmiejska oraz Siennica – Paulinowo”.

Zakres prac obejmie m.in. budowę nawierzchni asfaltowych na drodze relacji Siennica—Paulinowo i Paulinowo—Chrcynno oraz na ulicach Łączna i Podmiejska. Ponadto przy ulicach na terenie miasta mają zostać wybudowane chodniki, kanalizacja deszczowa z siecią wodociągową i oświetlenie uliczne wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej.

Koszt inwestycji – 15 129 000,00 zł brutto, z czego 6 500 000,00 zł stanowi dofinansowanie z programu „Polski Ład”.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma „BAZ-BRUK” Marek Bazylewski z siedzibą ul. Gen. Osińskiego 19, 05-190 Nasielsk.

Planowany termin zakończenia robót – 27.01.2023 r.

Przy podpisaniu umowy obecni byli: Sekretarz Nasielska – Marek Maluchnik oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.

Mazowsze dotacje 07 2022podpisanie umówW czwartek, 21 lipca br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w imieniu Gminy Nasielsk Sekretarz Nasielska Pan Marek Maluchnik oraz Kierownik Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Nasielsku Pani Barbara Olbryś w towarzystwie członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Pani Elżbiety Lanc, podpisali umowy o udzielenie dotacji na:

- modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Jaskółowo w zakresie bramy garażowej, instalacji elektrycznej w garażu oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniu sztabowym strażnicy (kwota dotacji: 30 000,00 zł),
- dofinansowanie zakupu nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Nasielsk (kwota dotacji: 80 000,00 zł),
- realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Andzinie”, polegającego na wykonaniu inwestycji drogowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej (kwota dotacji: 100 000,00 zł).

W spotkaniu udział wzięli także radni województwa mazowieckiego.

Zawarto również umowę o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”, zgodnie z którą dofinansowane zostanie przedsięwzięcie pod nazwą: „Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym, budowa małej architektury i utwardzenie terenu” (pomoc finansowa w wysokości: 300 000,00 zł). W ramach przedmiotowego zadania przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne.

logo

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Umowy na termomodernizację podpisaneW piątek, 08.07.2022 r., zawarta została umowa na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk.

logotyp MazowszeInformujemy, że Gmina Nasielsk zawarła umowy na realizacje poniższych zadań w ramach MIAS 2022: